Zásady ochrany osobních údajů

Prevádzkovateľ internetových stránok www.porno-sk.cz spracúva osobné údaje používateľov uvedených stránok v súlade so zákonom č 122/2013 Z. z., O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

 

K registrácii k niektorým službám ponúkaným prevádzkovateľom na internetových stránkach www.porno-sk.cz môžu byť používatelia vyzvaní na zadanie osobných údajov, ako je napr údaj o mene, priezvisku, korešpondenčná adrese, e-mailovej adrese, číslu telefónu, číslu bankového účtu, pohlavia, veku , záujmoch a pod Účel, na ktorý budú takéto údaje prípadne spracované, vyplýva z alebo je uvedený na príslušnej stránke, ktorá umožňuje vloženie takýchto údajov. Všeobecne platí, že uvedené údaje budú spracovávané prevádzkovateľom za účelom poskytovania služieb a produktov ponúkaných na stránkach www.porno-sk.cz .

 

Prevádzkovateľ výslovne uvádza, že nezhromažďujú a nespracováva žiadne osobné údaje, ktoré mu užívatelia sami dobrovoľne neposkytnú. Vkladanie všetkých osobných údajov v registrácii alebo nastavenia služieb www.porno-sk.cz , vrátane vkladanie audiovizuálnych diel užívateľov je úplne dobrovoľné.

 

Užívateľ je oprávnený sám určiť, ktoré osobné údaje av akom rozsahu budú na stránkach www.porno-sk.cz zverejnené. Tieto údaje a obsah slúži ako prostriedok k verejnej prezentácii užívateľa v rámci služieb prevádzkovateľa a budú použité pre potreby funkcií portálu.

 

Užívateľ, ktorý poskytol prevádzkovateľovi osobné údaje, a to vrátane citlivých údajov, súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával na účely uvedené vyššie, alebo aby takéto údaje nechal spracovať inou osobou. Užívateľ týmto dáva výslovný súhlas na uchovávanie a zverejňovanie takýchto údajov v rámci služieb prevádzkovateľa za vyššie uvedených podmienok.

 

Všetky osobné údaje, ktoré užívateľ (tj subjekt údajov) prevádzkovateľovi poskytne, budú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona uchovávané a zodpovedajúcim spôsobom chránené proti zneužitiu po dobu neurčitú.

 

Prevádzkovateľ môže zhromažďovať a analyzovať informácie, ktoré sa týkajú používania stránok www.porno-sk.cz zo strany užívateľov. Tieto informácie môžu byť získané pomocou "cookie", malých textových zložiek, umiestnených serverom na hard-disk užívateľa. Užívateľ je oprávnený v rámci nastavenia svojho vyhľadávače zvoliť (ne) povolenie "cookie".

 

Osobné údaje užívateľov sú spracovávané automatizovane i manuálne a môžu byť sprístupnené zamestnancom prevádzkovateľa, spracovateľom, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov, prípadne ďalšie fyzickej osobe oprávnenej podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobám podľa súhlasu dotknutej osoby a osobám oprávneným na základe právnych predpisov.

 

Ak požiada subjekt údajov www.porno-sk.cz o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je prevádzkovateľ v súlade so zákonom povinný mu túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo konkrétne spracovateľ osobných údajov, vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať prevádzkovateľa alebo konkrétneho spracovateľa o vysvetlenie a požadovať, aby prevádzkovateľ alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu je v záujme užívateľov kontrolovať, či toto vyhlásenie zostali na správnej ceste zmien.

 Vitajte na porno-sk.cz. Porno video portál pre sexuálne spasenie. Ďakujeme vám porno milovníkom za priazeň. Rýchle prachy, Kasting amatérov, Svetová ale aj Domáca produkcia uspokoja vaše erotické fantázie a potreby. Sexuálna rozkoš, vždy a všade, keď budete mať chuť. Len pocítite závan vzrušenia a prezeranie najlepších porno filmov sa môže začať. Amatérsky Fotografický Materiál, dlhé porno videá, Profilová Porno Zoznamka, možnosť ukladať a zdieľať svoje obľúbené porno nahrávky s dalšími porno nadšencami. Milenecké páry, panny, lezbičky, zrelé ženy, mladí urastení chlapci sa ponúkajú a snívajú o reálnych stretnutiach.
UPOZORNENIE. Všetky naše stránky porno-videa.net, dlheporno.sk, porno-sk.cz/blog, odporúčame navštevovať cez Google Chrome/najlepšie optimalizovaný/ a v režime Inkognito. V tomto nastavení vám pôjdu všetky weby plnohodnotne a zabezpečí sa tým prevádzka aj po finančnej stránke.
Neustále zlepšujeme naše stránky a poskytujeme najlepšíu svetovú porno produkciu. Prajeme veľa príjemných sexuálnych zážitkov a podporte našu snahu vernosťou. Kontaktujte nás.

PORNO ZDARMA Český a slovenský erotický TopList PageRank Checker pornokatalog PORNO ZADARMO

TOPlist